Konzultace o investicích ve státech bývalého sovětského svazu

Konzultace o investicích ve státech bývalého sovětského svazu

Crude media a.s. je expertem v investicích tuzemských podnikatelských subjektů do států býv. SSSR, prokonzultujeme s vámi Váš obor činnosti a případnou expanzi směrem na Východ. Dále  zprostředkujeme případný kontrakt v dané zemi.