Public relations

Public relations

PR často zaujímá samostatné místo v reklamních aktivitách společností. Ovšem díky integrovanému marketingu, který nabízíme, se z PR stává daleko účinnější reklamní nástroj. Public relations zahrnuje celou řadu komunikačních nástrojů, které může firma používat při vztahu se svými zákazníky, případně partnery. Cílem PR je vytvářet co nejlepší image společnosti nepřímými reklamními nástroji.